VI.osztály – 4.5. A hosszúság mérése

1. Ismerjük meg a méret fogalmát!

A fának magassága , egy épületnek  hossza, szélessége és  magassága , a papírlapnak vastagsága van. Mindezek a fogalmak   a testek   méreteire vonatkoznak, azonos a mértékegységük  és ugyanazt a fizikai mennyiséget: a  hosszúságot  jelölik.

2. Mit értünk hosszúság alatt?

A hosszúság két pont közötti távolság.

3. Mi a hosszúság jele?

A hosszúság jele: l, d, s, h

4. Mi a hosszúság alapmértékegysége?

A hosszúság alapmértékegysége a méter  (1 m).

5.  Mekkora hosszúság   az  1m ?

– 1 méter az ősméteren megjelölt két vonal közötti távolság

-1 méter    a Párizson áthaladó délkör  negyven milliomod része

-1 méter  a kripton-86 által kibocsátott narancs-vörös fény hullámhosszának  1 650 763,73-szorosa

-1 méter az a távolság amit a fény  vákuumban a másodperc 1/299 792 458-ad része alatt tesz meg

6. Mi az ősméter?

Az ősméter a Párizs mellett egy nemzetközi múzeumban őrzött  platina-irídium ötvözetéből készült  fémrúd, melyen  két bejelölt vonás közötti távolság 1 m.Ez a rúd a méter etalonja, vagyis szabványmintája.

7. A gyakorlatban a métertől nagyobb és kisebb mértékegységeket is használnak.

kilométer             1 km = 1000 m

deciméter            1 dm = 0,1 m

centiméter           1 cm = 0,01 m

milliméter          1 mm = 0,001 m

mikrométer        1 μm = 0,000 001 m

8. Mikor kell egy hosszúságot kilométerben és mikor milliméterben kifejezni?

9. Milyen mérőeszközökkel mérjük a hosszúságot?

A kisebb hosszúságok mérésére vonalzót, mérőrudat vagy mérőszalagot, a nagyobb hosszúságok mérésére pedig acélból készült földmérő szalagot használhatunk.

10. Többet megtudhatsz a hosszúság méréséről, ha az alábbi címre kattintasz:


A hosszúság mérése 03