Gondolatok a fizika versenyről

Ismét túl vagyunk egy községi fizika versenyen.  Ismét sok munka, sok teleírt lap, sok megoldott feladat, sok gyakorlással eltöltött óra van mögöttünk. És most is ugyanazzal az érzéssel tesszük „ad acta”   az idei versenyfeladatokat mint az elmúlt években…

Amikor a diákokat készítem a versenyre, mindig abban reménykedem, hogy talán most, talán az idén nekik szánják a feladatokat, az ő korosztályuk által szerezhető tudásszínt lesz a mérce…Reménykedem abban, hogy a versenybizottság tagjaiban  egyszer tudatosodik, hogy sem a  hatodikosok , sem a hetedikesek  nem tudnak   két ismeretlenes egyenletrendszert megoldani ,  mert matematikából ezt csak nyolcadik osztályban tanulják.

De hiába. Az idei évben hasonlóak a tapasztalatok  mint aze előzőekben.

A feladatokat most sem szabták a megfelelő  korosztályra. Rengeteg, szép feladat közül lehet  válogatni, és feleslegesek   azok, amelyek már olykor az  abszurditás határát súrolják.

A diákok többsége nem felkészületlenül megy a versenyre. Sok feladatot oldanak meg,  sokat fejlődnek egy-egy versenyre való felkészülés alkalmával. Ők maguk is érzik ezt. Igyekszem a felkészítés alatt tudatosítani bennük, hogy  a versenyfeladatok nem könnyűek, sőt….Tehát tisztában vannak azzal, hogy csak alapos munkával válhatnak versenyképessé.

Mindennek ellenére a verseny utáni benyomások és tapasztalatok  a többség számára eléggé keserűek.  Újra sikerült a versenybizottságnak elérnie azt, hogy  olyan feladatokat hagyjon jóvá, amelyek matematikailag  nem korosztályhoz illőek.  Kimaradtak a szép, gördülékenyen megolható feladatok ez alkalommal is …

A szép feladatok hiányában elmaradt a sikerélmény is.  A versenyen elért helyezés és a pontszámok alapján a  tanulók  többsége nem látja a sok külön befektetett  munka értelmét. Ha testre szabottabbak lennének a feladatok, talán ez nem lenne így.

Minden esetre  elgondolkoztató adat az is, hogy a községi  versenyen mindössze   25 tanuló vett részt, és  átlagosan nem oldották meg a feladatok 15%-át sem !