VII. osztály – 1.1. A mozgás elemei és jellemzői – ismétlés

1. A mozgásra vonatkozó alapfogalmak:

  • Mechanikai mozgás – a testnek egy másik testhez  viszonyított helyzetváltoztatása .
  • Vonatkoztatási test – az a test, amelyhez a mozgást viszonyítjuk.
  • Mozgáspálya – az a vonal, amely mentén a test mozgás közben halad.
  • Megtett út – a pályának az a szakasza, amelyet a test egy meghatározott idő alatt tesz meg.  Jele : s . Mértékegysége  :  m  ( méter).
  • Sebesség  –  a megtett út és az idő hányadosa,  kifejezi az egységnyi idő alatt megtett utat.  Jele  :  v .  Mértékegysége  :   m/s   ( méter másodpercenként).

2. A mozgások felosztása a pálya alakja szerint :

  • Egyenes vonalú mozgás –  a mozgáspálya egyenes vonal.
  • Görbe vonalú mozgás –  a mozgáspálya görbe vonal.  A görbe vonalú mozgáshoz  sorolható  a körmozgás is, amelynél  a test kör alakú pályán mozog.

3. A mozgások felosztása a sebesség változása  szerint :

  • Egyenletes mozgás –  a test egyenlő időközök alatt egyenlő hosszúságú utakat tesz meg. A sebesség nagysága, irányvonala és iránya állandó.
  • Változó mozgás – a test egyenlő időközök alatt különböző hosszúságú  utakat tesz meg. A sebesség változó.

4. Egyenesvonalú egyenletes mozgás – a test egyenes pályán halad állandó sebességgel.

A megtett utat és a mozgás idejét kiszámÍthatjuk a háromszög segítségével: