VI. osztály – 2.3. Egyenesvonalú egyenletes mozgás

1. Mikor mondjuk, hogy egy test egyenesvonalú egyenletes mozgást végez?

A test akkor végez egyenesvonalú egyenletes mozgást, ha egyenes pályán haladva egyenlő időközök alatt egyenlő  utakat tesz meg .

Egyenesvonalú egyenletes mozgást végez:

  • az autó, ha  állandó sebességgel vízszintes, egyenes úton halad
  •  mozgólépcső  az árúházakban…

2. Hogyan számítjuk ki a test  sebességének nagyságát  az egyenesvonalú egyenletes mozgásnál?

A test sebességének nagyságát úgy számítjuk ki, hogy a test által  megtett utat elosztjuk az út megtételéhez szükséges idővel.

3. Milyen mértékegységekben fejezhetjük ki leggyakrabban  a  test sebességét?

4. Mit fejez ki a sebesség nagysága?

A sebesség nagysága kifejezi mekkora utat tesz meg a test egységnyi idő alatt.

Ha a test  1 m/s sebességgel halad, ez azt jelenti, hogy  minden másodpercben 1 m utat tesz meg.

Ha a test  5 m/s sebességgel halad, ez azt jelenti, hogy  minden másodpercben 5 m utat tesz meg.

Ha a test  sebessége  80 km/h, ez azt jelenti, hogy  óránként  80 km utat tesz meg.

4. Milyen műszerrel mérhető a sebesség? Olvasd le a sebességmérő által mutatott értéket !

5. Ha ismerjük a test haladási sebességének nagyságát,  a  sebesség képletéből kiindulva kiszámíthatjuk:

  • mekkora  utat tesz meg a test  egy meghatározott idő alatt

Az egyenletes mozgást végző test által megtett utat úgy számítjuk ki, hogy a test sebességét megszorozzuk a mozgás idejével.

  • mennyi idő alatt tesz meg a test  egy meghatározott  utat

A mozgás idejét úgy számtjuk ki, hogy a test által megtett utat elosztjuk a sebességgel.

6. Az egyenletes mozgás sebességének képletében szereplő három mennyiséget ( s t v ) egy háromszögbe írhatjuk.  Az órán mi ezt a háromszöget elneveztük  SONY tv – nek, hogy könnyebben megjegyezzük.

Felrajzoljuk a háromszöget, és felírhatjuk belőle mind a három képletet amelyet az egyenletes mozgásnál fogunk alkalmazni a számolási feladatoknál.