VII. osztály – 1.3. Az erő mint a test sebességváltozásának oka és a gyorsulás fogalma

6. osztályban az egyenletes mozgással ismerkedtünk meg. Tanultuk, hogy egyenletes mozgás közben a test sebessége állandó.A 7. osztályban arról fogunk tanulni, mi okozhatja a mozgás sebességének változását, hogyan változik a sebesség…

1. Mi okozhatja a test sebességének változását?

Newton I. törvénye szerint, ha nem hat erő a testre, a test sebessége nem változik. A test sebessége csak akkor tud megváltozni, ha a test kölcsönhatásba kerül más testekkel, vagyis a testre erő hat.

A test  sebességének megváltozása, a testre ható erő következménye.

Az erő a testek kölcsönhatásának mértéke. Vektormennyiség, irányított szakasszal ábrázoljuk.

Jele : F            Mértékegysége :   N  ( newton )

2. Hogyan nevezzük azt a mozgást, amely közben változik  a test sebessége?

Ha a testre erő hat, változik a test mozgásának  sebessége. Azt a mozgást, amely közben változik  a  sebesség, változó mozgásnak nevezzük.  Például :

– a vonat elindul az állomásról – növekszik a sebessége – gyorsul

– a vonat megáll – csökken a sebessége – lassul

3.  Ahhoz, hogy a sebességváltozásról pontos adataink legyenek, tudni kell mekkora időtartam alatt változott a sebesség, vagyis mekkora a sebességváltozás gyorsasága.

Figyeljük meg egy  test mozgását:

A   Δ (delta ) görög betűvel  egy fizikai mennyiség végső és a kezdeti  értékének különbségét, vagyis a  változását jelöljük.

Ha a sebességváltozást elosztjuk a sebességváltozás időtartamával,megkapjuk a gyorsulást (akceleráció).

A gyorsulás jele :    a

Mértékegysége :     m/s²         ( méter per secundum a négyzeten)

A gyorsulás kifejezi, mennyivel változik a test sebessége egy másodperc alatt.

Ha a test sebessége növekszik,  a gyorsulás értéke  a > 0 .

Ha a test sebessége csökken,  a gyorsulás értéke  a < 0 . A negatív értékű gyorsulást lassulásnak nevezzük.