VII. osztály – 2.1. Galileo Galilei kísérlete

Galileo Galilei

1. A legenda szerint Galileo Galilei a pisai ferde torony tetejéről különböző tömegű tárgyakat dobott le.

Ezzel  a kísérlettel azt bizonyította,  hogy a Föld gravitációs terében minden test azonos  gyorsulással esik, vagyis az   esés sebessége független az aláhulló tárgy tömegétől.

 A legenda ugyan sok komoly tudományos műben, lexikonban és tankönyvben is megtalálható, de több mint valószínű, hogy  Galilei a szabadesés törvényére az egyre meredekebb lejtőkön legördülő golyók mozgásának méréséből következtetett.

2. Egy virtuális laboratóriumban ismételjétek meg ezt a  kísérletet !