Gyermeki jogok világnapja

Universal-Children-s-Day

A Gyermek Jogairól szóló Egyezményt – hivatalos nevén A gyermekek jogainak konvencióját 1989. november 20-án New Yorkban fogadta el az ENSZ Közgyűlése. Azóta ezt a napot, november 20-át, a Gyermeki Jogok Világnapjaként tartjuk számon.

Az Egyezmény három meghatározó alapelve a diszkrimináció (hátrányos megkülönböztetés) tilalma, a gyermek mindenek felett álló érdeke, valamint a gyermek meghallgatáshoz való joga.