VIII.osztály – 4.4. Az elektromos áramerősség

1. Ismétlő kérdések:

-Hogyan osztjuk fel az anyagokat vezetőképességük szerint? Mely anyagok  a vezetők, melyek a szigetelők?

-Mi képezi az elektromos áramot a vezetőkben?

-Mi a feltétele annak, hogy egy vezetőben elektromos áram folyjon?

2. Most ismerkedjünk meg az áramerősség fogalmával!

Az elektromos áramerősség egyenlő azzal a töltésmennyiséggel amely a vezető keresztmetszetén  egy másodperc alatt áthalad.

A nagyobb áramerősség azt  jelenti, hogy  a vezetéken több töltés áramlik át egy adott idő alatt.

Az elektromos áramerősség jele : I

Mértékegysége : A (amper)

Kiszámítása:

           I [ A ] – elektromos  áramerősség

           Q [ C ] – elektromos töltésmennyiség

            t [ s ] – idő

Az áramerősség  a vezetőben 1A, ha a vezető keresztmetszetén 1C töltésmennyiség halad át 1 másodperc alatt.

 3. Az áramerősség mértékegységét az ismert francia fizikusról,    André Marie Ampére-ről       ( 1775-1836) nevezték el.

Jelentős tevékenysége és munkássága alapján az elektromosság Newtonjának is nevezték.

André  Marie Ampére

André Marie Ampére

4. A gyakorlatban az ampertől kisebb mértékegységeket is alkalmazunk :

milliamper:       1 mA =  1·10-3 A

mikroamper :   1 μA =  1·10-6 A

5. Az elektromos áramerősséget ampermérővel mérjük.

A következő  bejegyzésben elolvashatjátok hogyan kell ezt a műszert bekötni az áramkörbe.

6. Nézzétek meg az alábbi prezentációt:


Az elektromos áramerősség