Završni ispit – pripremni zadaci

Zavrsni ispit.j2pg

1.1. Ravnomerno pravolinijsko kretanje

1.2. Sila i kretanje

2.1. Sila

3.1. Merenje

3.2. Merenje

4.1. Pritisak – pritisak čvrstih tela

4.2. Pritisak – zakon spojenih sudova

5.1. Energija i toplota

 – Kombinovani test  2011 / 2012.  

– Rešenje kombinovanog testa  2011 / 2012.

– Kombinovani test  2012 / 2013.

Rešenje kombinovanog testa  2012 / 2013.