VII. osztály – 1.13. Newton törvényei – összefoglalás

Image result for newton törvényei

Newton I. törvénye – A tehetetlenség törvénye

Minden test nyugalomban marad, vagy egyenesvonalú egyenletes mozgást végez mindaddig, amíg a rá ható erők mozgásállapotának megváltoztatására nem kényszerítik.

Newton II. törvénye – A mozgás alaptörvénye

Mozgás közben a test gyorsulása egyenesen arányos a testre ható erő nagyságával, és fordítottan arányos a test tömegével.

Newton III. törvénye – A hatás – ellenhatás törvénye

Két test kölcsönhatásakor mindkét test erővel hat a másikra. E két erő, vagyis  a hatás és ellenhatás egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú.