VII. osztály – 1.4. Newton II. törvénye

1. Mi következik  Newton I.  törvényéből ?

Mikor  nem változik egy test mozgásállapota?

Ha egy testre nem hat erő, az nem változik a mozgásállapota. Ez azt jelenti, hogy ha a test:

–  nyugalomban volt, továbbra is nyugalomban  marad

–  egyenesvonalú egyenletes mozgást végzett, tovább is ezt a mozgást folytatja.

A testeknek ez a tulajdonsága a  tehetetlenség.

Mikor  változhat  meg  a test mozgásállapota?

Ha a testre erő hat, megváltozik a  test mozgásállapota, ami azt jelenti, hogy:

– a nyugalomban levő test mozgásba kezd

– az egyenesvonalú egyenletes mozgást végző test gyorsulni vagy lassulni kezd

Mely fizikai mennyiség  kezd változni az erő hatására?

A sebesség változik, növekszik vagy csökken, tehát a  test  gyorsul vagy lassul.

Ha  egy kisebb és egy nagyobb tömegű testre egyforma erő hat, a sebességük is egyformán változik?

Nem, a nagyobb tömegű test jobban ellenáll az erő okozta  sebességváltozásnak, mert lustább, tehetetlenebb.

A tömeg a tehetetlenség mértéke.

2. A  test tömege, a testre ható erő és az  erő okozta gyorsulás közötti összefüggést    Newton II. törvénye adja meg:

A testet gyorsító  erő egyenlő a test tömegének  és gyorsulásának szorzatával.

A törvény megfogalmazható más formában is:

A mozgásban lévő test gyorsulása egyenesen arányos a testre ható erő nagyságával, és fordítottan arányos a test tömegével.

Newton II. törvénye  más néven:

– a  mozgás alaptörvénye, a dinamika alaptörvénye, vagy az erő törvénye.

Newton I. törvényéből vezethető le az erő mértékegysége:

Az erő nagysága 1 N, ha az 1 kg tömegű testnek  1 m/s² gyorsulást ad.

3. A mozgás alaptörvényéből következik:

  • a nagyobb erő nagyobb gyorsulást ad a testnek
  • ha csökken az erő nagysága , csökken a test gyorsulása
  • ha  az erő nagysága nullára csökken,  megszűnik a gyorsulás, és a test a tehetetlensége miatt mozog tovább  (Newton I. törvénye), azzal a sebességgel, amellyel az erőhatás megszűnésekor rendelkezett
  • egyforma nagyságú erő  a nagyobb tömegű testnek kisebb gyorsulást ad