VI. osztály – 3.2. A közvetlenül nem érintkező testek kölcsönhatása

1. A testek között kölcsönhatás  jöhet létre akkor is, ha a testek nem érintkeznek közvetlenül  egymással.

Ebben az esetben a kölcsönhatás fizikai tér (mező) közvetítésével valósul meg. 

A kölcsönhatás ilyen példái :

  • gravitációs kölcsönhatás
  • elektromos kölcsönhatás
  • mágneses kölcsönhatás

2. Gravitációs kölcsönhatás

A Föld vonzza a körülötte levő testeket. A Föld vonzó hatását gravitációs hatásnak nevezzük.

A Föld és a testek közötti  kölcsönhatás a Föld körüli gravitációs  tér közvetítésével valósul meg.

A Föld gravitációs hatásának következtében:

– az alátámasztott  testek nyomják  az alátámasztási pontot

– a  testek megfeszítik a fonalat, amelyre fel vannak függesztve

– a testek függőlegesen lefelé esnek  (a Föld középpontja felé)

A gravitációs kölcsönhatás mindig vonzásban nyilvánul meg.

3. Elektromos kölcsönhatás

Az elektromos szó a görög elektron szóból ered, ami borostyánt jelent. Ez az elnevezés onnan származik, hogy az ókori görögök először borostyán dörzsölésével hoztak létre elektromosságot. A megdörzsölt borostyán vonzotta az apró tárgyakat.

Dörzsöléssel egyes  testek  (mőanyag, borostyán, üveg)  elektromossá tehetők.

Kétféle elektromos állapot van:

  • pozitív   (+ )
  • negatív   ( – )

A nem elektromos állapotban levő testeket semleges testeknek nevezzük.

Az elektromos kölcsönhatás lehet vonzó és taszító.

Az egyforma  elektromos állapotú testek  taszítják, a különbözőek pedig vonzzák egymást.

A semleges testeket az elektromos állapotú test mindig vonzza.

Az  elektromos állapotú testek körül  elektromos tér  van. A testek közötti elektromos kölcsönhatást az elektromos tér közvetíti.

4. Mágneses kölcsönhatás

A mágnesek olyan fémből készült testek, amelyek vonzzák a vasból (nikkelből vagy kobaltból) készült tárgyakat. Legtöbbször rúd, patkó vagy tű alakúra formálják őket.

A mágnes két végét a mágnes pólusainak nevezzük. Minden mágnesnek két pólusa van:

  • északi – N
  • déli – S

Két mágnes között a  kölcsönhatás lehet vonzó és taszító .

Az egynevű pólusok taszítják, a különböző nevű pólusok vonzzák egymást.

Mágnesből készülnek az iránytűk.