VIII. osztály – 1. Rezgőmozgás és hullámmozgás – elméleti kérdések

1. Definiáld a periódikus mozgást !

2. Definiáld a rezgő mozgást !

3. Sorold fel a rezgő mozgást  jellemző 4 fizikai mennyiséget !

4. Kitérés – elongáció  (definíció, jelölés, mértékegység) !

5.  Amplitúdó  (definíció, jelölés, mértékegység) !

6. Rezgésidő –  periódus (definíció, jelölés, mértékegység) !

7. Rezgésszám – frekvencia (definíció, jelölés, mértékegység) !

8. Mi a különbség a csillapított és a csillapítatlan rezgések amplitúdója köyött ?

9. Mi a különbség a szabadrezgések és a kényszerrezgések közott ?

10. Mitől függ a fonálinga lengésideje ?

11. Mitől nem függ a fonálinga lengésideje ?

12. Mely képlettel számítjuk ki a fonálinga lengésidejét ?

13. A rezgő test pályájának mely pontjában rendelkezik csak mozgási energiával ?

14. A rezgő test pályájának mely pontjában rendelkezik csak helyzeti energiával ?

15. Definiáld a mechanikai hullámmozgást !

16. Definiáld a transzverzális hullámokat !

17. Definiáld a longitudinális hullámokat !

18. Hullámhossz (definíció, jelölés, mértékegység) !

19. Mely képlettel számítjuk ki a hullám terjedési sebességét ?

20. Milyen mechanikai hullámok formájában tterjed a hang levegóben ?

21. Mit tudsz az infrahang, hallható hang és ulrtahang rezgésszámáról ?

22. Miért nem terjed légüres térben a hang ?