Abraham Linkoln levele, fia oktatójához

 

  Itt egy igazán érdekes levél, melyet maga Abraham Lincoln,az Egyesült Államok 16. elnöke  címzett fia oktatójának.

 A levél, gyönyörű kifejezésmódjának és minden szava által közvetített méltóságának köszönhetően, egyszerre tanít a lét méltóságteljes megélésére és az emberség művészetére.

Abraham-Lincoln

„A fiam iskolába megy. E számára csodás, új világot első ízben tapasztaló gyermekemet fogadja hát szívélyesen. Kontinenseket átszelő kalandra készül most, mely háborúktól, sorscsapástól és fájdalomtól nem kíméli majd – ehhez hitre, szeretetre és bátorságra lesz majd szüksége.

Tiszteletreméltó tanár úr, fogja hát kézen fiamat és vezesse be türelemmel minden tudományok világába, melyek megannyi kaput nyitnak számára. Ugyanmód tudnia kell, hogy nem mindenki az erkölcs és őszinte szó vezéreltje. Tanítsa meg azt is, hogy bizony minden gazembernek hőse van, minden korrupt politikusnak pediglen prominens szószólója. Tanítsa meg, hogy minden ellenségnek bajtársa van.

Oktassa kérem arra,

hogy a fáradtsággal szerzett tíz cent számtalanszor értékesebb, mint a földön kapott dollár. Hogy az iskolában tiszteletreméltóbb a bukás, mint az alattomos megtévesztéssel szerzett siker. Tanítsa meg méltósággal veszíteni és a megérdemelt győzelemnek ujjongani.

Tanítsa meg az arra érdemessel jóságosnak lenni, ocsmány emberrel keményen bánni. Próbálja meg távol tartani minden nemű irigység apró szikrájától. Tárja fel előtte a csendes nevetés örömének titkát. Engedje őt korán rájönni, hogy az acsarkodók a legkönnyebben legyőzhetők. Tanítsa meg nevetni a boldogtalanságban, sohasem gyalázkodni könnyei okán. Oktassa kérem arra, hogy a botlás lehet dicsőségteljes, azonfelül a diadal is lehet megtévesztő. Tanítsa meg dacolni a cinikusokkal és átlátni a nyájas beszéd ígéretein.

Tárja fel előtte a könyv varázslatát. Adjon neki időt az égi madarak misztériumának csodálatára, hogy tűnődhessen a napban táncoló méheken és zöldellő rétek virágán.

Tanítsa meg bízni önnön gondolatainak kétségtelenségében, még ha mások ennek ellenkezőjéről is kísérelik meggyőzni. Próbálja meg arra ösztönözni fiamat, hogy ne lépjen a tömeg nyomába, mely a szakadék fele tartó diadalmaskodót követi. Képezze jó hallgatónak, ugyanakkor tanítsa meg tisztánlátással, a realitás rostáján keresztül csakis az igaz szavakat magához engedni.

Tanítsa meg hasznosítani képességeit és eszét a legkifizetődőbb módon, de óvva intse lelkének áruba bocsájtásától, szívére sohse függesszen árcédulát.

Tanítsa meg becsukni fülét a zúgó és becsmérlő tömeg előtt, hogy minden körülmények között álljon ki és harcoljon eszméje mellett.

Bánjon vele kíméletesen, de ne dédelgesse minduntalan oltalmazó karjaiban – mert csak a parázsban edzett acél lesz a legerősebb. Adjon neki bátorságot a türelmetlenséghez és türelmet a bátorsághoz. Tanítsa meg ünnepélyesen hinni önmagában, mert csak akkor lesz erős hite az emberiségben és Istenben.

Tudom, igazán nagy kérés ez tiszteletreméltó Tanár Úr, ellenben Ön meglátja majd, mit tehet érte.
Olyan nagyszerű kisgyerek ő, az én fiam.”

Forrás:http://filantropikum.com/