VI.osztály – 4.9. A mérés eredménye és a mérési hibák

1. Mit határozunk meg  méréssel?

Mérés  során a fizikai mennyiség mérőszámát határozzuk meg.

2. Mennyire tekinthetők pontosnak a mérési eredmények?

A mérési eredmények nem lehetnek soha sem abszolút pontosak. Ez azzal magyarázható, hogy a mérőműszerek nem tökéletesek, másrészt mi magunk is  követhetünk el hibáta leolvasás során.

3. Hogyan kaphatunk minél pontosabb mérési eredményt?

A pontosság érdekében, a mérendő mennyiséget többször  kell mérni, és ki kell számítani a mérési  eredmények átlagértékét. Az átlagérték meghatározásával a mérés eredménye megközelíti a pontos értéket.Ezáltal kisebb hibát követünk el.

4. Hogyan számítjuk  ki a mérési  eredmények átlagértékét ?

Az átlagértéket úgy kapjuk meg, hogy összeadjuk  a megismételt   mérések során kapott  eredményeket, és a összeget elosztjuk a mérések számával.

5. Hogyan csoportosítjuk a mérési hibákat ?

Abszolút hiba –  a mért érték és az átlagérték közötti különbség.

Relatív hiba – a legnagyobb  abszolút hiba és az átlagérték hányadosa.

6. Hogyan írjuk fel a végső mérési eredményt ?

A végső mérési eredmény

a =  aátl  +  Δ amax

aátl  – átlageredmény

Δ amax – legnagyobb abszolút hiba

7. Példákat láthattok az átlagérték és a mérési hibák kiszámításáról az alábbi prezentációban !


A mérés átlageredménye és a mérési hibák