VI.osztály – 5.5. A testek sűrűsége


1. Lehet-e az azonos  térfogatú testeknek  különböző tömege ?

Figyeljünk meg két  kockát. Mindkét kocka éle   a = 1 m, tehát térfogatuk  azonos:

V = a · a · a = 1 m · 1 m ·1 m = 1 m³.

Az egyik kocka fából, a másik vasból készült.

sűrűség

Mit mondhatunk a kockák  tömegéről ? Tegyük mérlegre őket!

A mérlegen elvégzett méréssel megállapíthatjuk, hogy a különböző anyagokból készült,  azonos térfogatú kockák  különböző tömegűek.

A V = 1m³ térfogatú vaskocka tömege m = 7 800 kg.

A V = 1m³  térfogatú fakocka tömege m  = 800 kg.

2. Miért nem azonos a két,  különböző anyagból készült test tömege?

A kockák  tömege  azért nem egyforma, mert más-más anyagból készültek.Az adott térfogatban az egyik anyag esetében  ( vaskocka )  nagyobb, a másik esetében kisebb tömeg  ( fakocka )  zsúfolódik össze. Azt mondjuk, hogy a különböző anyagok különböző sűrűségűek.

3. A sűrűség definíciója

A sűrűség az a mennyiség, amely kifejezi az  anyag egységnyi térfogatának  (1 m³) a tömegét.

A sűrűség  jele: a görög  (ró)  betű.

4. Kiszámításának módja:

Egy test sűrűségét úgy számítjuk ki, hogy a test tömegét elosztjuk a test térfogatával.

Jelölések:

5.  A sűrűség mértékegységei:

 • a  Nemzetközi Mértékegységrendszerben:  kilogramm per köbméter

 • ezen kívül alkalmazható még a : gramm per köbcentiméter

 • a mértékegységek közötti  összefüggés:

6. A sűrűség képletének ismeretében felírható:

A sűrűség a test tömegének és térfogatának hányadosa.

7. Hogyan határozzuk meg a szilárd testek sűrűségét?

 • a tömeget lemérjük mérleggel →  m
 • a térfogatot kiszámítjuk, vagy lemérjük mérőhengerrel, attól függően, hogy a test alakja szabályos-e vagy sem → V
 • ezután az ismert képlettel kiszámítjuk a sűrűséget → ρ

8. Hogyan határozzuk meg a folyadékok sűrűségét?

 • lemérjük az üres edény tömegét  →  m1
 • lemérjük a folyadékkal megtöltött  edény tömegét  →   m2
 • kiszámítjuk a folyadék tömegét →   m = m2  m1   
 • mérőhengerrel lemérjük a folyadék térfogatát →  V
 • kiszámítjuk a sűrűséget →  ρ

9. A  sűrűség a különböző anyagokat jellemző fizikai mennyiség. Értékei   táblázatban találhatók meg.

10. Ha a test több féle anyagból épül fel, akkor általában az átlagsűrűségét számítjuk ki.

Az átlagsűrűség egyenlő a test tömegének és össztérfogatának a hányadosával.

11. Nézzétek meg az alábbi prezentációkat :


A sűrűség meghatározása

A sűrűség

12. Kísérletezzetek:

Hogyan viselkednek a vízben a különböző sűrűségű testek !

Sűrűség

Kattintásra indul