Előkészítő feladatok elektrosztatikából

Gyakorló feladatok a következő ellenőrzőre:

1. Alakitsd át tizes alapú hatványba:

15nC   =

8mC   =

6pC  =

4mC  =

0,4mC  =

2. A porszemnek, amelyet a háziasszony letörölt a szekrényről   n =5·109  elektrontöbblete van. Mekkora a negativ  elektromos töltése a porszemnek?

3. Mekkora elektromos  erővel taszitja egymást levegőben a q1 = q2 = 3pC  két pontszerű elektomos töltés, ha a  közöttük lévő távolság r = 1m ?     

 

4.

                                                       r                               r                                                               O——————–O———————O          

                                           q1                             q2                                  q3

Három, q1 = 2nC,  q2 = 3nC  és  q3 = 4nC töltésű részecske az ábrán látható módon van elhelyezve ugyanazon az egyenesen, egyenként   r = 1cm távolságra egymástól.

Számitsd ki  mekkora az eredő elektrosztatikus erő amely  a

a)   q

  b)  q2

c)   q3        töltésre hat !        ( k = 9·109  Nm2 /C2 )