VI. osztály – 2.2. A mozgást leíró alapfogalmak

A mozgás  részletesebb tanulmányozása előtt meg kell ismerni azokat  a fogalmakat, amelyeket gyakran fogunk használni. Nézzük, a mozgásra vonatkozó alapfogalmakat!

1. Mozgáspálya – az a vonal, amely mentén a test mozgás közben halad.

A pálya lehet:

  • egyenes vonal – pl. a szabadon eső test egyenes pályán mozog
  • görbe vonal – pl. kanyargós autóút

2. Anyagi pont – ha a mozgáspálya sokkal hosszabb a test méreteinél, a test anyagi pontnak tekinthető.

3. Megtett út – a pályának az a szakasza, amelyet a test egy meghatározott idő alatt tesz meg. 

Jele : s         ( kis írott s betű )

Mértékegysége  :  m  ( méter),  km ( kilométer), …

4. Mozgás időtartama – kifejezi mennyi idő alatt tesz meg a test egy meghatározott hosszúságú utat.

Jele : t        ( kis írott t betű )

Mértékegysége  :  s  ( másodperc), min ( perc),  h (óra) …

5. Sebesség  –  a megtett út és a mozgás  időtartamának  hányadosa.

Jele  :  v   ( kis írott v betű )

Mértékegysége  :   m/s   ( méter másodpercenként),  km/h ( kilométer óránként) …

6. A sebesség  vektormennyiség – mert a nagysága (számértéke )  mellett, van irányvonala és irányítása is.

7. A mozgások felosztása a pálya alakja szerint :

  • Egyenes vonalú mozgás –  a mozgáspálya egyenes vonal.
  • Görbe vonalú mozgás –  a mozgáspálya görbe vonal.  A görbe vonalú mozgáshoz  sorolható  a körmozgás is, amelynél  a test kör alakú pályán mozog.

3. A mozgások felosztása a sebesség változása  szerint :

  • Egyenletes mozgás –  a test egyenlő időközök alatt egyenlő hosszúságú utakat tesz meg. A sebesség nagysága, irányvonala és iránya állandó.

  • Változó mozgás – a test egyenlő időközök alatt különböző hosszúságú  utakat tesz meg. A sebesség változó.