VII. osztály – 1.6. Egyenesvonalú egyenletesen változó mozgás

1. Mikor végez egy test egyenesvonalú mozgást ?

A test egyenesvonalú mozgást végez, ha egyenes vonalú pályán mozog.

2. Mikor végez egy test változó mozgást ?

Egy test változó mozgást végez, ha egyenlő időközök alatt különböző hosszúságú utakat tesz meg, vagyis a sebessége változik az idő folyamán.

3. Mikor végez egy test egyenletesen változó mozgást ?

Egy test egyenletesen változó mozgást végez, ha a sebessége egyenletesen változik az idő folyamán.

4. Mikor végez egy test egyenesvonalú egyenletesen változó mozgást ?

Egy  test egyenesvonalú egyenletesen változó mozgást végez, ha egyenes vonalú pályán mozog és sebességének nagysága egyenletesen változik az idő folyamán.

5. Mit jelent az, hogy a sebesség egyenletesen változik ?

Ez azt jelenti, hogy  a test sebességének  nagysága egyenlő időközök alatt azonos mértékben változik, vagyis :

Az egyenesvonalú egyenletesen változó mozgásnál a gyorsulás értéke állandó.

6. Az egyenletesen változó mozgás lehet:

  • Egyenletesen gyorsuló mozgás  – a test sebessége egyenletesen növekszik, Δ v > 0 ,  a > 0 .

  • Egyenletesen lassuló mozgás – a test sebessége egyenletesen csökken, Δ v < 0 ,  a < 0 .

Ha a gyorsulás értéke  a = 0, a test sebessége nem változik, vagyis a test egyenletes mozgást végez.