VIII. osztály – 3. Elektromos tér – alapfogalmak ismétlése

Elektromos ter 1

 

1. Hogyan hozhatók a testek elektromos állapotba?

2.  Hány féle elektromos töltést ismerünk?

3.  Megközelítőleg mekkora az elektron töltése ?

4.  Hogyan szól az elektromos töltésmegmaradás törvénye?

5.  Mikor mondjuk, hogy egy test  negativ töltésű?

6.  Mikor mondjuk, hogy egy test  pozitiv  töltésű?

7.  Mikor mondjuk, hogy egy test  elektromosan semleges ?

8.  Milyen kölcsonhatás van az egynemű elektromos töltések között?

9.  Milyen kölcsonhatás van a különböző előjelű elektromos töltések között?

10. Hogyan szól Coulomb törvénye?

11.  Hogyan változik a két töltés között ható  elektromos erő nagysága, ha a töltések  közötti  távolság felére csökken?

12. Hogyan változik a két töltés között ható  elektromos erő nagysága, ha a töltések  közötti  távolság kétszeresére növekszik?

13. Mi közvetiti a kölcsönhatást az elektromos töltésű testek között?

14. Melyik két fizikai mennyiséggel lehet az elektromos teret jellemezni?

15. Mit fejez ki az elektromos térerősség?

16. Mi az eletromos tér jele és mértékegysége?

17. Mi az elektromos potenciál jele és mértékegysége?

18. Ábrázold a pozitív pontszerű töltés elektromos terét!

19. Ábrázold a negatív  pontszerű töltés elektromos terét!

20. Mi jellemző a homogén elektromos térre?

21. Miért késik általában a mennydörgés a villámláshoz viszonyítva?

22.  Kattints a képre , dörzsöld a léggömböt a pulóverhez, majd engedd el. Figyeld meg mi történik! Miért tapad  a lufi a pulóverhez? Figyeld meg a pulóver, a léggömb és a fal töltését.

Léggömbök és a statikus elektromosság

Kattintásra indul