Elektromos tér – alapfogalmak ismétlése

Ismételjük át   az   Elektromos tér  témakör néhány alapfogalmát!

1. Hány féle elektromos töltést ismerünk?

A természetben két féle elektromos töltés van: a pozitiv és a negativ.

2. Hogyan hozhatók a testek elektromos állapotba?

A testek elekromossá tehetők:

  • dörzsöléssel
  • érintéssel
  • elektromos megosztással

3. Hogyan szól az elektromos töltésmegmaradás törvénye?

Miközben a testek elektromossá válnak, nem keletkeznek elektromos töltések, hanem csak szétválnak, és átvivődnek egyik testről a másikra.A pozitiv és a negativ töltések össz száma változatlan marad.

4. Mikor mondjuk, hogy egy test  negativ töltésű?

A test negativ  töltésű, ha elektronjainak  száma nagyobb az atommagban levű protonok számától.

5. Mikor mondjuk, hogy egy test  pozitiv  töltésű?

A test pozitiv  töltésű, ha elektronjainak  száma kisebb az atommagban levű protonok számától.

6. Mikor mondjuk, hogy egy test  elektromosan semleges?

A test elektromosan semleges, ha elektronjainak  száma megegyezik  az atommagban levű protonok számával.

7. Milyen kölcsonhatás van az elektromos töltésű testek között?

Az egynemű töltések között elektromos taszitóerő, a különnemű töltések között pedig elektromos vonzóerő hat.Ezt az erőt  Coulomb-féle erőnek nevezzük.

8. Mi közvetiti a kölcsönhatást az elektromos töltésű testek között?

Az elektromos töltésü test körül elektromos tér ( mező, erőtér)  van, amelynek közvetitésével megvalósul az elektromos kölcsönhatás.

9. Melyik két fizikai mennyiséggel lehet az elektromos teret jellemezni?

Az elektromos tér jellemzői:

  • elektromos térerősség ( jele:  E )
  • elektromos potenciál ( jele:  φ )

10. Ábrázoljuk a pozitív  és a negatív pontszerű elektromos töltés elektromos terét :

Elektromos ter erovonalai

11. Hogyan nevezzük az elektromos tér két pontja közötti potenciákülönbséget?

Az elektromos tér két pontja közötti potenciákülönbséget elektromos feszültségnek nevezzük. Jele: U .Mértékegysége: V (volt ).

12. Most kattints az alábbi képre!

Dörzsöld a léggömböt a pulóverhez, majd engedd el. Meglátod, rászáll a pulóverre, és odatapad. Miért ragad hozzá a lufi a pulóverhez?.Figyeld meg a pulóver, a léggömb és a fal töltését.

Léggömbök és a statikus elektromosság

Kattintásra indul

13. Nézzétek meg az alábbi filmet is!